Rreth nesh

Rezervim online dhe në aplikacion

Përvoja e lehtë e rezervimit në pëllëmbën tuaj përmes aplikacionit dhe në internet. Shkarkoni dhe regjistrohuni për rezervime në dy prekje, parallogaritje të udhëtimit, vendndodhjet e preferuara dhe shumë më tepër.

Përditësim në kohë reale

Shijoni lehtësimet e ofruara përmes përditësimit në kohë reale nga komoditeti juaj. Pranoni kohën e arritjes, njoftimin për mbërritjen e shoferit ose ndani vendndodhjen tuaj me të dashurit tuaj.

Veturat e fundit elektrike

Flota jonë është fjala e fundit e teknologjisë, me automjetet e fundit elektrike në treg nga marka e njohur e makinave Volkswagen. Gëzoni veçoritë më të fundit të sigurisë dhe argëtimit gjatë udhëtimit.

Komfort dhe qetësi në udhëtim

Ka shumë më shumë për flotën tonë me zero emetim. Shijoni kabinën e gjerë ndërsa jeni në një makinë kompakte, ekskluzive për automjetet elektrike. Udhëtoni me stil dhe rehati në një heshtje totale.

Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - AIRPORT

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 13
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - BREZOVICA

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 50
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - DECAN

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 55
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - DRAGASH

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 70
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - FERIZAJ

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 25
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - F. KOSOVË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 6
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - GJAKOVË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 50
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - GJILAN

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 30
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - GRACANICË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 7
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - H. I ELEZIT

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 40
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - ISTOG

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 55
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - KAMENICË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 40
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - KLINË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 40
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - LEPOSAVIQ

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 45
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - LIPJAN

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 10
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - MALISHEVË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 30
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - MITROVICE JUG

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 25
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - MITROVICË VERI

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 13
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - NOVOBËRDË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 25
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - OBILIQ

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 6
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - PEJË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 50
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - PODUJEVË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 20
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - PRIZREN

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 50
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - RAHOVEC

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 45
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - SHTËRPCË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 45
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - SKENDERAJ

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 35
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - SUHAREKË

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 35
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - VITI

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 35
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - VUSHTRRI

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 20
Product Information .product-container { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin-bottom: 20px; } .product-info { flex: 1; } .product-info h1 { margin-top: 0; } .product-price { font-weight: bold; }

PRISHTINË - AIRPORT

Çmimi fiks për një drejtim

EUR 13
ETAXI in Prishtina, Germia Park. VW ID.3 parked in scenery

100% elektrike, mobilitet urban i qëndrueshëm dhe i besueshëm
and reliable urban mobility

Transformimi i jetës së udhëtarëve tanë dhe botës kilometër për kilometër.

Me një vizion për ta shtyer Shkupin drejt transportit të qëndrueshëm dhe për të ofruar ekselencë në shërbim, ETAXI ka prezantuar një zgjidhje inovative për udhëtimet brenda dhe jashtë qytetit.

Udhëtimi juaj me ne është pa emetim të CO2, grimcave, SOx, NOx dhe zhurmës. Ndërsa ju gëzoni komoditetin dhe lehtësinë në shërbimet tona, ju gjithashtu bëheni një anëtar aktiv i shoqërisë sonë në mbrojtjen e mjedisit dhe kontribuoni në një të ardhme më të gjelbër.

Trasojmë të ardhmen
me barazi në shoqërinë tonë

Qëndrueshmëria për të ardhmen nuk është asgjë pa barazi në shoqërinë tonë. Ne besojmë në barazi si baza e kohezionit social, ekonomisë dhe demokracisë. Në këtë drejtim, ne përkushtohemi për fuqizimin e grave dhe jemi krenarë që jemi gjithashtu shërbimi i parë taksi me kryesisht shoferë gra në ekipin tonë profesional. 

ETAXI women driver in Prishtina

Miqësorë për familjen

 

Siguria e fëmijës suaj është prioriteti jonë

Automjetet elektrike ETAXI janë të pajisura me teknologjinë më të fundit të sigurisë dhe pasagjerët tanë më të këndshëm udhëtojnë në komoditetin dhe sigurinë e karrigave të aprovuara për fëmijëve.

Prindërit nuk kanë nevojë të nxitojnë në mëngjes ose pasdite, të dashurit tuaj janë të sigurt me ne. Ju mund ta gjurmoni udhëtimin e tyre në kohë reale dhe të merrni njoftime pasi të jenë në veturë ose të mbërrijnë në destinacionin e tyre.

E gjithë kjo është e mundur lehtësisht, në largësinë e pëllëmbës tuaj. Përfitoni nga mundësitë e pagesave mujore, raportet dhe historikun e udhëtimeve duke përdorur aplikacionin tonë.

Miqësorë për kafshët

Ka anëtarë të familjes jo gjithmonë të mirëpritur diku tjetër. ETAXI ndan dashurinë dhe kujdesin për miqët tuaj të jetës dhe dëshiron të jetë pjesë e udhëtimit tuaj me ta. Makinat tona janë të pajisura me transportues të kafshëve shtëpiake në mënyrë që të mos udhëtoni të vetëm.

Klientë të lumtur

Abonohuni tani

Njoftohuni me ofertat dhe njoftimet e reja nga ETAXI

Shërbimi i parë i taksive me vetura elektrike në qytetin e Prishtinës. Shijoni udhëtimin tuaj pa ndotur ambientin dhe pa zhurmë.

@2024 Electric Mobility LLC

NA KONTAKTONI

Bl. Bill Kllinton H.275 Nr.1, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: 0800 ETAXI